Pakket: “Je eigen APK check: Hoe vitaal ben jij?”

INHOUD EN TARIEVEN

Positieve gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren bij de lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen van het leven. De MARK Academy heeft het concept Balansmodel ontwikkeld en MARK-coaches en trainers ondersteunen individuen en organisaties bij de implementatie van dit concept. Het biedt een inzichtelijke en complete inkijk op je vitaliteit en levert daarnaast inzicht op in je ontwikkelwens(en).

Welke informatie levert elke dimensie je op?

1. Dimensie SQ:
*             Helder zicht op: wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik werkelijk belangrijk?

 1. Dimensie IQ:
  * Een heldere visie en positieve kijk op de toekomst, effectief om kunnen gaan met belemmerende gedachten, bereidheid om te leren en te vernieuwen, vermogen om veerkrachtig te reageren op veranderende omstandigheden.
 2. Dimensie Pro-activiteit:
  * Duidelijkheid over de mate van intrinsieke motivatie, mate van zelfsturing, commitment en focus, enthousiasme, passie, verlangen, energie en eigen regie die uitgeoefend en beleefd wordt.
 3. Dimensie EQ:
  * (H)erkennen van en effectief omgaan met de eigen emoties en die van anderen, empathie, effectief communiceren, in staat zijn om goede relaties te onderhouden, gevoel van verbinding met anderen (communicatiestijlen).
 4. Dimensie FQ:
  * Fysieke nulmeting; hoe staat het met je mate van bewegen, gezonde voeding, voldoende ontspanning en nachtrust, en hoeveel energie ervaar jij?

Door uit te gaan van de 5 domeinen van het Balansmodel ontstaat een integrale verbinding tussen mens en leef-/werkomgeving.

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst krijg je helder op welke dimensie je wat te doen hebt. Deze ontwikkelwens kun je verder uitwerken in de vorm van concrete vitaliteitsdoelen zoals: Hoe kan ik effectiever omgaan met de hoge werkdruk die ik ervaar? Of: Hoe kan ik mijn energieniveau optimaliseren? De uitkomsten van deze vitaliteitscheck vormen de basis voor het persoonlijke APK-gesprek van 90 minuten wat het 2e onderdeel is van deze check. In dit gesprek gaan we samen nadere betekenis geven aan de scores, we onderzoeken op welke levensgebieden het goed gaat en waar er verbetering wenselijk is. Ook kijken we naar de samenhang tussen dat wat er nu speelt in je leven en je evt. gezondheidsklachten en of er verbanden te leggen zijn tussen de verschillende thematieken. Met als ultiem doel het optimaliseren van jouw totaal-balans en vitaliteit.

PRIJS: 95 EURO (DUUR: CA. 90 MINUTEN + JE LOOPT WEG MET CONCRETE COACHVRAAG/ACTIEPLAN TER VERBETERING VITALITEIT)

VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via whatsapp, email of via het onderstaande formulier. Wij doen altijd ons best om alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Menu
× Hoe kunnen wij je helpen?